Seznam smluvních pojišťoven

  • 111 – VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 201 – VoZP – Vojenská zdravotní pojišťovna
  • 205 – ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 – OZP – Oborová zdravotní pojišťovna bank, pojišťoven a stavebnictví
  • 209 – ZPŠ – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • 211 – ZPMV Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
  • 333 – P VZP, a.s. – Pojišťovna Všeobecné zdravotní pojišťovny, a.s.