Preventivní prohlídky

  • 9x během 1. roku – první vyšetření novorozence v domácím prostředí, ve 2 týdnech, v 6 týdnech, ve 3 měsících, ve 4 měsících, v 6 měsících, v 8 měsících, v 10 měsících, ve 12 měsících
  • v 18 měsících
  • ve 3 letech a dále v liché roky – v 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 a 19 letech 
Přineste s sebou: 
  • zdravotní a očkovací průkaz 
  • zprávy z odborných ambulancí, kde je dítě sledováno
  • seznam léků, které dítě užívá
  • od 18. měsíce ranní moč ve vyvařené skleničce nebo zkumavce (lze koupit v lékárně)

Termíny preventivních prohlídek do 18 měsíců dostanete vždy při předchozí návštěvě. Na další preventivní prohlídky své děti prosím objednávejte cca. 1 měsíc předem (vždy před lichými narozeninami).