Poděkování

… zaslouží všichni, kdo se podíleli na realizaci nové ordinace, zejména:

  • moji blízcí za podporu a pochopení
  • sestřičky Ingrid a Laďka za to, že se mnou do toho jdou
  • firma Laušman a Malý s.r.o., v jejichž prostorách se ordinace nachází
  • firma Interiéry Kraus za truhlářské práce na vybavení ordinace
  • firma Unimal za výmalbu interiéru
  • Celestýna Krausová a Alena Teimerová za návrh uspořádání ordinace a realizaci výzdoby
  • firmě PetrŠuba za tisk a ořez dekorací na zeď
  • Vojtěch Kynčl za tvorbu www stránek
  • zástupci institucí, bez nichž žádná ordinace nevznikne, za hladké vyřízení formalit
  • … a další , kteří mě pomohli celým procesem projít radou, vstřícností, pomocí – však oni už vědí 🙂

Moc si Vaší pomoci a práce vážím.